آموزش مهارت زندگی در دبیرستان ها بهترین اقدام برای آمادگی فرزندان « مجتمع آموزشی ایران سنجش

مجتمع آموزشی ایران سنجش

منو

آموزش مهارت زندگی در دبیرستان ها بهترین اقدام برای آمادگی فرزندان

مهارت های زندگی در سنین مختلف در مقاطع مختلف ابتدایی دبیرستان دوره اول و دبیرستان دوره دوم ، به فرا خور  سن دانش آموزن در ایران سنجش آموزش داده می شود . ولی باید گفت آماده سازی دانش آموزان برای ورود به دانشگاه و زندگی جمعی در دوره متوسطه دوم حائز اهمیت بالاتری می باشد .

در مدارسه دخترانه باز هم این موضوع آموزش جدی تر مطرح است .

مدیران در کنار برنامه ریزی برای معدل بالای دانش آموزان و قبولی در کنکور ، بهتره بیشتر برای آماده سازی دختران برای جامعه دانشگاهی برنامه ریزی کنند

دسته :  اخبار, دبیرستان دخترانه ایران سنجش, راهنمایی

دیدگاه ها