کسب مقام اول جابر ابن حیان « مجتمع آموزشی ایران سنجش

مجتمع آموزشی ایران سنجش

منو

کسب مقام اول جابر ابن حیان

کسب مقام برگزیده مسابقات طرح جابر

توسط دانش آموزان

عزیز سما حسین زارع

مینوسا مسیحی

را به خانواده بزرگ ایران سنجش تبریک می گوییم

دیدگاه ها

Sorry, comments are closed for this item.