ایجاد انگیزه در کودکان « مجتمع آموزشی ایران سنجش

مجتمع آموزشی ایران سنجش

منو

ایجاد انگیزه در کودکان

یکی از مهمترین مهارتهایی که مادران و پدران برای دانش آموز ابتدایی خود باید داشته باشند ، ایجاد انگیزه در کودک خود می باشد.

این امر باید در این سنین به اولیا آموزش داده شود

در بهترین دبستان ، شاهد برگزاری این آموزش ها در قالب آموزش خانواده هستیم .

در دبستان ایران سنجش هم این آموزش به اولیا در چندین جلسه آموزش مجازی داده شده است.

و مشاوره تلفنی و حضوری هم به اولیا داده می شود .

دسته :  اخبار

دیدگاه ها